facebook

Zespół parafialny CARITAS

Parafialny Zespół CARITAS rozpoczął działalność w naszej parafii 06 listopada 2005. Obecnie zaangażowanych w pracę charytatywną jest 11 osób.

Zdjęcia zespołu Caritas

Głównym zadaniem Zespołu jest mobilizowanie ludzi do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem. Osoby należące do Zespołu CARITAS angażują się w życie modlitewne parafii:

 • w każdy ostatni wtorek miesiąca w Parafii jest Msza św. obejmująca modlitwą zarówno wszystkich angażujących się w dzieła charytatywne, jak i wszystkie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji i potrzebujące pomocy;
 • Zespół przygotowuje i prowadzi nabożeństwa okresowe: Różaniec w październiku, Drogę Krzyżową w Wielkim Poście oraz czuwania modlitewne w rocznice rozpoczęcia Pontyfikatu i rocznice śmierci Sł. Bożego Jana Pawła II

W pierwszym roku działalności, Zespół starał się rozeznać potrzeby i problemy mieszkańców naszej Parafii, a także możliwości jak tym problemom zaradzać. Aktualnie prowadzona jest pomoc rodzinom i osobom potrzebującym:

 • organizowanie i wydawanie, a czasem doręczanie paczek żywnościowych w ciągu całego roku /korzysta ok. 90 rodzin/
 • zakup podręczników i pomocy szkolnych dla dzieci i młodzieży
 • zbiórka i rozdawanie odzieży
 • organizowanie pomocy dla samotnych matek
 • pomoc w zabezpieczeniu rodzin przed zimą
 • opłaty za prąd elektryczny i gaz
 • dofinansowanie wycieczek organizowanych przez parafię oraz szkołę dla dzieci
 • dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych oraz ferii zimowych dla dzieci /korzysta co roku ok. 30 dzieci/
 • organizowanie świątecznych paczek dla dzieci „Podaruj prezent Naszym dzieciom” /w 2015 r. pomoc otrzymało 123 dzieci/
 • w czerwcu – rekolekcyjny wyjazd Seniorów z naszej Parafii

Członkowie Zespołu samodzielnie organizują akcje pozyskiwania środków na finansowanie dzieł prowadzonych przez CARITAS Parafii.
W ciągu roku tradycyjnie już organizowane są imprezy parafialne:

 • w styczniu – Noworoczna Zabawa z Niespodzianką – atrakcyjne nagrody fundowane przez miejscowe i zaprzyjaźnione Firmy oraz ludzi dobrej woli
 • w maju – Dzień Książki pod hasłem: „Kto czyta nie błądzi”, połączony ze spotkaniami autorskimi. Akcja ma na celu zainteresowanie czytelnictwem zarówno najmłodszych jak i starszych odbiorców słowa pisanego
 • we wrześniu – PIKNIK Rodzinny CARITAS – połączony z koncertami, zabawą, poczęstunkiem oraz licytacją
 • w grudniu – Świąteczny Kiermasz Ciast – własne wypieki wraz z podanymi przepisami
 • w grudniu – akcja świąteczna- „Podaruj prezent Naszym dzieciom”

Wszystkie imprezy i zbiórki organizowane przez CARITAS spotykają się z wielkim i serdecznym zaangażowaniem wielu parafian. Ponadto środki finansowe są pozyskiwane z takich źródeł jak:

Z Zespołem CARITAS współpracują także osoby wspierające:

 • prawnicy – porady prawne w trudnych sprawach rodzinnych
 • terapeuta z poradni antyalkoholowej i walki z uzależnieniami
 • psycholog

Skład Zespołu CARITAS Parafii jest następujący:

Przewodniczący:
Proboszcz ks. Marek Kozłowski

Zarząd:
Prezes: Anna Stańczak
Z-ca Prezesa: Mirosława Jurczak – Serwińska
Skarbnik: Maria Ciećwierz
Sekretarz: Agnieszka Piasta

Członkowie czynni:
Celina Boniecka
Wiktoria Gera
Aleksandra Pietrucha
Helena Pisarska
Anna Smogorzewska
Katarzyna Woźnica – Borkowska
Teresa Zakrzewska

Członkowie wspierający:
Adam Serwiński
Weronika Gera
Mariola Sienkiewicz
Marian Oszczyk
Agnieszka Powała
Janina Trębicka
Sławomir Smogorzewski
Beata Piórkowska
Małgorzata Celińska
Joanna Parapura
Katarzyna Świerczek
Rycerze Jana Pawła II

Kontakt:

CARITAS Parafii p.w. NMP Królowej w Józefowie k. Legionowa
ul. Sienkiewicza 12
05-119 Legionowo

e-mail caritas@parafia-jozefow.pl

kom.: 660 900 816   ( Anna Stańczak – prezes )
kom.: 518 833 009   ( kancelaria parafialna )

Konto bankowe:
nr 11 8013 1029 2003 0070 6797 0001
Bank Spółdzielczy w Legionowie O/Nieporęt

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej