facebook

TRANSMISJA

Przypominamy, że każdego katolika obowiązuje FIZYCZNE UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ
w niedzielę oraz w święta nakazane (szczegóły niżej)

  • TEGO OBOWIĄZKU NIE SPEŁNIA OSOBA uczestnicząca w transmisji Mszy świętej za pomocą różnorakich środków przekazu, bez poważnej przyczyny.
    Poważną przyczyną może być ciężka choroba, niepełnosprawność, podeszły wiek.
  • W razie świadomości, że nie możliwe będzie uczestnictwo we Mszy w niedzielę, z różnych obiektywnych racji (np. wyjazd), należy zadbać o uczestnictwo we Mszy sobotniej, wieczorem.
  • OBOWIĄZKU UCZESTNICTWA WE MSZY NIEDZIELNEJ NIE UZUPEŁNIA UCZESTNICTWO W SOBOTNIEJ MSZY ŚLUBNEJ LUB POGRZEBOWEJ.

Pamiętajmy, że w uczestnictwie we Mszy nie chodzi o obowiązek. Nie jesteśmy przecież najemnikami Boga ale Jego Dziećmi.

Zatem, właściwe uczestnictwo, to osobista, autentyczna potrzeba aby nawiązać relację z Bogiem. Czyli MIŁOŚĆ.

Święta nakazane:
1.01 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Maryi
06.01 – Uroczystość Objawienia Pańskiego (tzw. Trzech Króli)
– Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (tzw. Boże Ciało)
15.08 – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
01.11 – Uroczystość Wszystkich Świętych
25.12 – Uroczystość Narodzenia Pańskiego (tzw. Boże Narodzenie)