facebook

Zakon Rycerzy Jana Pawła II

Zapraszamy na oficjalną stronę naszego zakonu https://rycerzejp2.org/

Kontakt: marek.celinski@rycerzejp2.org
tel. 601-212-640

Członkowie zakonu:

Opiekun duchowy: ksiądz Marek Kozłowski, proboszcz

Rycerze:

1. Marek Celiński  – Wielki Rycerz
2. Jacek Olszewski – Kanclerz
3. Jacek Trębicki – Skarbnik
4. Jacek Serwiński
5. Michał Kamiński
6. Paweł Cwynar

7.Marek Fabiszewski

8  Stanisław Celiński – Kadet

Posyndoalna Adhortacja Apostolska
Christifideles Laici
O powołaniu i misji świeckich w Kościele i Świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II