facebook

Odpis 1% od podatku

Poniżej podajemy sposób odpisu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, a poniżej prezentujemy przykładowy wzór wypełnienia części dot. wniosku o przekazanie 1% podatku na rzecz OPP w PIT-37:

w rubryce „wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” należy wpisać:

– pełną nazwę organizacji: CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

– numer Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000223182

– wyliczoną kwotę, którą chce się przekazać – maksymalnie wartość 1 % podatku dochodowego (w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół np.: 10,72 zł = 10,70 zł)

Aby wskazać w zeznaniu podatkowym Zespół CARITAS działający przy Parafii w Józefowie
k/ Legionowa w rubryce „Informacje uzupełniające” w drugim wierszu należy wpisać:

CARITAS przy Parafii p.w. Najśw. Maryi Panny Królowej
Józefów k/Legionowa, ul. Sienkiewicza 12

oraz podać swoje imię i nazwisko odpowiednio:

-w poz. 309 w PIT-36
-w poz. 109 w PIT-36L
-w poz. 128 w PlT-37
-w poz. 62 w PIT-38
-w poz. 55 w PiT-39

Kserokopię tej części zeznania podatkowego należy przekazać do naszej Parafii – na podstawie tych dokumentów, CARITAS naszej Parafii będzie mógł ubiegać się o odzyskanie wpłat z konta CARITAS Diecezji, na które zostaną przekazane przez Urząd Skarbowy.

Podejmując trud przekazania 1% podatku na rzecz Caritas, przyczyniamy się do zwiększenia pomocy najbardziej potrzebującym, utrzymania i rozbudowy placówek dla chorych, starszych, niepełnosprawnych, dzieci i matek z dziećmi, bezdomnych, ofiar przemocy i najuboższych w naszej diecezji i naszej Parafii.

Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać!