facebook

Ks. Jerzy Dębowski

Ks. Jerzy Dębowski, kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej w Radzyminie, ur. 20 kwietnia 1948 (imieniny obchodzi 23 kwietnia) przyjął święcenia kapłańskie 6 czerwca 1971 z rąk Kard. Stefana Wyszyńskiego. Pracował jako wikariusz: w parafii Świętej Trójcy w Kobyłce, w Komorowie, w Laskach, w parafii Św. Marii Magdaleny w Warszawie na Wawrzyszewie, w parafii MB Anielskiej w Warszawie – Radości.

Będąc wikariuszem w parafii Św. Jana Kantego w Legionowie rozpoczął starania o utworzenie ośrodka duszpasterskiego w Józefowie k. Legionowa. Dzięki jego staraniom 22 sierpnia 1986 została wybudowana drewniana kaplica katechetyczna w Józefowie. Od 15 marca 1988 do 31 sierpnia 1991 pełnił z wielkim zaangażowaniem obowiązki Rektora Ośrodka Duszpasterskiego w Józefowie.

We wrześniu 1991 wyjechał na misje i pracował jako proboszcz w parafii Derażnia w diecezji Kamieniec Podolski na Ukrainie. Od 2002 został objął funkcję dyrektora Domu Księży Emerytów w Otwocku. Od 2006 pełni funkcję kapelana w parafii św. Wincentego a Paulo w Warszawie na Bródnie.