facebook


Dzień 1 (19.05.2024) „Bóg jest miłością i okazuje nam miłosierdzie”
Wyjaśnienie MISJI– o. Grzegorz

Homilia – o. Grzegorz


Dzień 2 (20.05.2024) „Grzech człowieka i nawrócenie”
Homilia – o. Ryszard

Nauka stanowa dla rodziców i małżonków – o. Grzegorz


Dzień 3 (21.05.2024) „Pojednanie z Bogiem i ludźmi”
Homilia – o. Ryszard


Dzień 4 (22.05.2024) „Prawdy Ostateczne”
Homilia – o. Grzegorz


Dzień 5 (23.05.2024) „Chrystus moim Panem i Zbawicielem”
Homilia – o. Grzegorz


Dzień 6 (24.05.2024) „Dzień Rodziny”
Homilia – o. Grzegorz


Dzień 7 (25.05.2024) „Maryja Matka Nasza”
Homilia – o. Grzegorz

Oddanie Parafii pod opiekę Matki Bożej