facebook

Listopadowy odpust za zmarłych

UWAGA! Zgodnie z decyzją Stolicy Apostolskiej, z racji pandemii w tym roku możliwe jest uzyskanie odpustu zupełnego (czyli zupełne darowanie kar doczesnych czyśćcu) dla naszych zmarłych, przez dowolnie wybrane 8 dni listopada. Dni te mogą być rozdzielone.

Warunkami odpustu są:

  • Stan łaski uświęcającej czyli brak nieodpuszczonych grzechów śmiertelnych
  • Przyjęcie Komunii świętej
  • Wolność od przywiązania do grzechów, nawet powszednich
  • Modlitwa w intencjach papieża (dowolna)
  • Pobożne nawiedzenie cmentarza, a w razie obiektywnej trudności wzbudzenie
    w sobie intencji bycia na cmentarzu.
  • Modlitwa (choćby w myślach) za zmarłych.

Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża – tylko jeden odpust zupełny.

Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga” oraz wypełnią pozostałe wskazane powyżej warunki, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany.