facebook

Parafia NMP Królowej w Józefowie k. Legionowa Blog


Rozważanie na 18.02.2018

Droga do Bożego zwycięstwa prowadzi przez prawdę. Szatan jest ojcem kłamstwa i umiejętnie sprawuje kontrolę nad nami przez wpisane w serce niebożę przekonania. Pod negatywnymi reakcjami naszego serca może ukrywać się fałszywy obraz nas samych, świata i Boga.