facebook

Parafia NMP Królowej w Józefowie k. Legionowa Blog


Rozważanie na 15.04.2018

Świadek zmartwychwstałego Jezusa to ktoś, kto zgodnie z prawdą mówi: „Znam Go”. Można go łatwo rozpoznać. Świadek Chrystusa zachowuje Jego przykazania. Czyni to nie z przymusu, ale z miłości.

Nawiedzenie kopii obrazu Jasnogórskiego