facebook

Parafia NMP Królowej w Józefowie k. Legionowa Blog


Rozważanie na 9.12.2018

Dzisiejsza Ewangelia przywołuje słowa proroka Izajasza: “Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego, każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”....