facebook

Parafia NMP Królowej w Józefowie k. Legionowa Blog


Komentarz na 17.11.2019

O co proszę? O łaskę wierności i wytrwania przy Bogu pośród prób i cierpienia Jezus przestrzega „wierzących w Boga” przed postawą triumfalizmu, szukaniem zewnętrznej chwały i potwierdzeniami swojej wartości w ludzkich zabezpieczeniach i sukcesach. Nie zewnętrzne oznaki wiary są miarą jej wielkości, ale przylgnięcie z miłością...