facebook

Parafia NMP Królowej w Józefowie k. Legionowa Blog


Rozważanie na 20.05.2018

Święty Paweł pisze w Pierwszym Liście do Koryntian: „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się...