facebook

TRANSMISJA

Przypominamy, że każdego katolika obowiązuje FIZYCZNE UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ w niedzielę oraz w święta nakazane (szczegóły niżej)

Święta nakazane:

01.01 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Maryi
06.01 – Uroczystość Objawienia Pańskiego (tzw. Trzech Króli)
– Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (tzw. Boże Ciało)
15.08 – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
01.11 – Uroczystość Wszystkich Świętych
25.12 – Uroczystość Narodzenia Pańskiego (tzw. Boże Narodzenie)

Tego obowiązku NIE SPEŁNIA OSOBA uczestnicząca w transmisji Mszy świętej za pomocą różnorakich środków przekazu, bez poważnej przyczyny. Poważną przyczyną może być ciężka choroba, niepełnosprawność, podeszły wiek.

W razie świadomości, że nie możliwe będzie uczestnictwo we Mszy w niedzielę, z różnych obiektywnych racji (np. wyjazd), należy zadbać o uczestnictwo we Mszy sobotniej, wieczorem.

OBOWIĄZKU UCZESTNICTWA WE MSZY NIEDZIELNEJ NIE UZUPEŁNIA UCZESTNICTWO W SOBOTNIEJ MSZY ŚLUBNEJ LUB POGRZEBOWEJ.

Pamiętajmy jednak, że w uczestnictwie we Mszy nie chodzi o obowiązek, ponieważ nie jesteśmy najemnikami Boga, którzy zrealizować mają to, co zostało im zlecone.

W uczestnictwie, tak, aby było ono z pożytkiem dla duszy, najważniejsza jest osobista, autentyczna potrzeba nawiązania relacji z Bogiem