facebook

Zakon Rycerzy Jana Pawła II

Zapraszamy na oficjalną stronę naszego zakonu www.totustuus.net.pl

Kontakt: marek.celinski@rycerzejp2.pl
tel. 665-661-328

Członkowie zakonu:

1. Jacek Trębicki – Wielki Rycerz
2. Jacek Olszewski – Kanclerz
3. Marek Celiński – Skarbnik
4. Jacek Serwiński
5. Michał Kamiński
6. Zbigniew Krakowiak – kandydat
7. Stanisław Celiński – Kadet

Posyndoalna Adhortacja Apostolska
Christifideles Laici
O powołaniu i misji świeckich w Kościele i Świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II