facebook

Zakon Rycerzy Jana Pawła II

Zapraszamy na oficjalną stronę naszego zakonu www.totustuus.net.pl

http://rycerzejp2.com.pl/

Kontakt: marek.celinski@rycerzejp2.pl
tel. 665-661-328

Członkowie zakonu:

Rycerze:

1. Jacek Trębicki – Wielki Rycerz
2. Jacek Olszewski – Kanclerz
3. Marek Celiński – Skarbnik , Generalny Szafarz Zakonu
4. Jacek Serwiński – Komandor Warszawsko – Praski
5. Michał Kamiński
6. Zbigniew Krakowiak
7. Stanisław Celiński – Kadet

Posyndoalna Adhortacja Apostolska
Christifideles Laici
O powołaniu i misji świeckich w Kościele i Świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II