facebook

Zakon Rycerzy Jana Pawła II

Zapraszamy na oficjalną stronę naszego zakonu www.totustuus.net.pl

Kontakt: marek.celinski@rycerzejp2.pl
tel. 665-661-328

Członkowie zakonu:

1. Marek Celiński – Wielki Rycerz
2. Jacek Olszewski – Kanclerz
3. Jacek Serwiński – Skarbnik
4. Michał Kamiński
5. Jacek Trębicki
6. Łukasz Olszewski
7. Paweł Pietrucha
8. Stanisław Celiński – Kadet

Posyndoalna Adhortacja Apostolska
Christifideles Laici
O powołaniu i misji świeckich w Kościele i Świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II