facebook

Ministranci

Formacja Liturgicznej Służby Ołtarza naszej Parafii opiera się przede wszystkim na Mszy Świętej.

W naszej wspólnocie staramy się, by Eucharystia była dla każdego ministranta przeżyciem pełnym wiary, która daje wsparcie, ale też wychowuje i uczy.

Każdy ministrant uczestniczy we Mszy Świętej spełniając swoje dyżury:
niedzielny – niedziela, godzina 9.00, 11.00, 12.30 lub 18.00,
tygodniowy – poniedziałek – sobota, godzina 18.00.

W roku szkolnym spotkania odbywają się w soboty według następującego porządku:
kandydaci –  I i III sobota miesiąca, godzina 9.00,
ministranci młodsi– I i III sobota miesiąca, godzina 10.00,
ministranci starsi –II i IV sobota miesiąca, godzina 19.00.

Prezesem Liturgicznej Służby Ołtarza naszej Parafii jest Mateusz Skierczyński.

Kontakt:
e-mail: ministranci.jozefow@gmail.com

Zapraszamy również do zapoznania z naszym regulaminem: Nasz Regulamin