facebook

Bierzmowanie

DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA MOGĄ PRZYGOTOWYWAĆ SIĘ UCZNIOWIE OD 8 KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • ZAPISY ODBYWAJĄ SIĘ OD PIERWSZEJ NIEDZIELI WRZEŚNIA, DO DRUGIEJ NIEDZIELI PAŹDZIERNIKA (włącznie)
 • NIE JEST MOŻLIWE DOŁĄCZENIE DO GRUPY KANDYDATÓW PO ZAKOŃCZENIU CZASU ZAPISÓW
 • PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA TRWA DWA LATA
 • BEZWZGLĘDNIE KONIECZNE JEST ZAPEWNIENIE SOBIE OKREŚLONEGO CZASU NA SPOTKANIA – wpisanego w Zobowiązania Kandydata (patrz poniżej)

PRZYGOTOWANIE MA M.IN. NA CELU WYROBIENIE POSTAWY:

 1. ODPOWIEDZIALNOŚCI I WIERNOŚCI TEMU, CO PODEJMUJĘ
 2. UCZCIWOŚCI WOBEC BOGA I WOBEC SIEBIE
 3. ODKRYWANIA SWOJEGO MIEJSCA W KOŚCIELE
 4. ZAUFANIA DO KOŚCIOŁA I OSÓB W NIM POSŁUGUJĄCYCH
 5. a przez to – CIĄGŁEJ PRÓBY POSZUKIWANIA BOGA I KIEROWANIA SIĘ W ŻYCIU WIARĄ 

WARUNKI KONIECZNE PRZY ZGŁOSZENIU KANDYDATA:

 1. Osobiste stawienie się osoby zainteresowanej w terminie, w którym dokonywane są zapisy.
 2. Przemyślana decyzja samego zainteresowanego (UWAGA! osoby zmuszone lub z nakazu bliskich będą odsyłane).
 3. Wypełniona deklaracja kandydata do Sakramentu Bierzmowania (otrzymana w dniu zgłoszenia).
 4. Świadectwo chrztu (dotyczy osób, które przyjęły Chrzest poza parafią).
 5. Pisemna zgoda Proboszcza miejsca zamieszkania, na przygotowanie i udzielenie Sakramentu poza własną parafią (dotyczy osób nie należących do parafii w Józefowie).

ZOBOWIĄZANIA KANDYDATA (z deklaracji kandydata do Sakramentu Bierzmowania)

Decydując się i zgłaszając moją wolę uczestniczenia w przygotowaniu do sakramentu Bierzmowania, CHCĘ dla siebie i dla Boga:

 • Jak najczęściej być na Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane.
 • W miarę systematycznie spowiadać się i przyjmować Komunię świętą.
 • Aktywnie brać udział w lekcjach religii, w szkolne i zdać obowiązujący materiał.
 • Brać udział w tym, co ma mnie przygotować do przyjęcia Bierzmowania:
 • Raz w miesiącu, w niedzielę – Msza o godz. 18.00, a po niej spotkanie.
 • Raz w miesiącu, w piątek – Msza o godz. 19.00.
 • Nauczyć się wskazanych wiadomości.
 • W miarę własnych możliwości skorzystać z okazji uczestniczenia w nabożeństwach w ciągu roku liturgicznego (różańcowych, majowych, Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach), Mszach roratnich, rekolekcjach wielkopostnych, zwłaszcza organizowanych dla uczniów i młodzieży.
 • Gdy zajdzie taka potrzeba, pomóc w organizacji życia tutejszej parafii i wspólnoty parafialnej (np. prowadzenie nabożeństw, organizacja świąt, czynny udział w liturgii, pomoc przy kościele, itp.)
 • Swoją postawą w kościele ale też, tam, gdzie będę, odważyć się na bycie chrześcijaninem, nie tylko z nazwy.

Zdaję też sobie sprawę, że gdy rażąco odstąpię od zasad, na które się zgodziłem/łam, sam/sama będę za to odpowiedzialny/a i przyjmę konsekwencje moich decyzji.