facebook

Bierzmowanie

DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA MOGĄ PRZYGOTOWYWAĆ SIĘ UCZNIOWIE OD 8 KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • ZAPISY ODBYWAJĄ SIĘ TYLKO PRZEZ CAŁY MIESIĄC WRZESIEŃ
 • NIE JEST MOŻLIWE DOŁĄCZENIE DO GRUPY KANDYDATÓW PO ZAKOŃCZENIU CZASU ZAPISÓW
 • PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA TRWA DWA LATA
 • BEZWZGLĘDNIE KONIECZNE JEST ZAPEWNIENIE SOBIE OKREŚLONEGO CZASU NA SPOTKANIA – wpisanego w Zobowiązania Kandydata (patrz poniżej)

PRZYGOTOWANIE MA NA CELU M.IN.:

WYROBIENIE POSTAWY:

 • ODPOWIEDZIALNOŚCI I WIERNOŚCI TEMU, CO PODEJMUJĘ
 • UCZCIWOŚCI WOBEC BOGA I WOBEC SIEBIE
 • ODKRYWANIA SWOJEGO MIEJSCA W KOŚCIELE
 • ZAUFANIA DO KOŚCIOŁA I OSÓB W NIM POSŁUGUJĄCYCH
 • a przez to – CIĄGŁEJ PRÓBY POSZUKIWANIA BOGA I KIEROWANIA SIĘ W ŻYCIU WIARĄ 

 • WARUNKI KONIECZNE DO ZGŁOSZENIA KANDYDATA:

  1. Osobiste stawienie się osoby zainteresowanej w terminie, w którym dokonywane są zapisy.
  2. Przemyślana decyzja samego zainteresowanego (UWAGA! osoby zmuszone lub z nakazu bliskich będą odsyłane).
  3. Wypełnienie i dostarczenie w określonym terminie deklaracji kandydata do Sakramentu Bierzmowania (otrzymanej w dniu zgłoszenia).
  4. Dostarczenie świadectwa chrztu (dotyczy osób, które przyjęły Chrzest i Komunię poza parafią).
  5. Dostarczenie pisemnej zgody Proboszcza miejsca zamieszkania, na przygotowanie i udzielenie Sakramentu poza własną parafią (dotyczy osób nie należących do parafii w Józefowie).

  ZOBOWIĄZANIA KANDYDATA (z deklaracji kandydata do Sakramentu Bierzmowania)

  Decydując się i zgłaszając moją wolę uczestniczenia w przygotowaniu do sakramentu Bierzmowania, CHCĘ dla siebie i dla Boga:

  • Jak najczęściej być na Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane.
  • W miarę systematycznie spowiadać się i przyjmować Komunię świętą.
  • Aktywnie brać udział w lekcjach religii, w szkolne i zdać obowiązujący materiał.
  • Brać udział w tym, co ma mnie przygotować do przyjęcia Bierzmowania:
  • Raz w miesiącu, w niedzielę – Msza o godz. 18.00, a po niej spotkanie.
  • Raz w miesiącu, w piątek – Msza o godz. 19.00.
  • Nauczyć się wskazanych wiadomości.
  • W miarę własnych możliwości skorzystać z okazji uczestniczenia w nabożeństwach w ciągu roku liturgicznego (różańcowych, majowych, Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach), Mszach roratnich, rekolekcjach wielkopostnych, zwłaszcza organizowanych dla uczniów i młodzieży.
  • Gdy zajdzie taka potrzeba, pomóc w organizacji życia tutejszej parafii i wspólnoty parafialnej (np. prowadzenie nabożeństw, organizacja świąt, czynny udział w liturgii, pomoc przy kościele, itp.)
  • Swoją postawą w kościele ale też, tam, gdzie będę, odważyć się na bycie chrześcijaninem, nie tylko z nazwy.

  Zdaję też sobie sprawę, że gdy rażąco odstąpię od zasad, na które się zgodziłem/łam, sam/sama będę za to odpowiedzialny/a i przyjmę konsekwencje moich decyzji.