facebook

Bierzmowanie

Zapisy młodzieży do Sakramentu Bierzmowania (w roku szkolnym 2022/2023)

Z dniem 9 października 2022r. zakończyliśmy zapisy chętnej młodzieży oraz dorosłych do sakramentu bierzmowania.
Osoby chętne, które nie zdążyły się zapisać zapraszamy we wrześniu 2023r..


DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA MOGĄ PRZYGOTOWYWAĆ SIĘ UCZNIOWIE OD 8 KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZAMIESZKUJĄCY TEREN NASZEJ PARAFII (nie przyjmujemy młodzieży spoza parafii!)

 • ZAPISY ODBYWAJĄ SIĘ TYLKO PRZEZ CAŁY MIESIĄC WRZESIEŃ
 • NIE JEST MOŻLIWE DOŁĄCZENIE DO GRUPY KANDYDATÓW PO ZAKOŃCZENIU CZASU ZAPISÓW
 • PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA TRWA DWA LATA
 • BEZWZGLĘDNIE KONIECZNE JEST ZAPEWNIENIE SOBIE OKREŚLONEGO CZASU NA SPOTKANIA – wpisanego w Zobowiązania Kandydata (patrz poniżej)

PRZYGOTOWANIE MA NA CELU M.IN.:

WYROBIENIE POSTAWY:

 • ODPOWIEDZIALNOŚCI I WIERNOŚCI TEMU, CO PODEJMUJĘ
 • UCZCIWOŚCI WOBEC BOGA I WOBEC SIEBIE
 • ODKRYWANIA SWOJEGO MIEJSCA W KOŚCIELE
 • ZAUFANIA DO KOŚCIOŁA I OSÓB W NIM POSŁUGUJĄCYCH
 • a przez to – CIĄGŁEJ PRÓBY POSZUKIWANIA BOGA I KIEROWANIA SIĘ W ŻYCIU WIARĄ 
 • UTOŻSAMIENIA SIĘ Z WŁASNĄ PARAFIĄ I NAUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIĄ

WARUNKI KONIECZNE DO ZGŁOSZENIA KANDYDATA:

 1. Osobiste stawienie się osoby zainteresowanej w terminie, w którym dokonywane są zapisy.
 2. Przemyślana decyzja samego zainteresowanego (UWAGA! osoby zmuszone lub z nakazu bliskich będą odsyłane).
 3. Wypełnienie i dostarczenie w określonym terminie deklaracji kandydata do Sakramentu Bierzmowania (otrzymanej w dniu zgłoszenia).
 4. Dostarczenie świadectwa chrztu (dotyczy osób, które przyjęły Chrzest i Komunię poza parafią).
 5. Dostarczenie pisemnej zgody Proboszcza miejsca zamieszkania, na przygotowanie i udzielenie Sakramentu poza własną parafią (dotyczy osób nie należących do parafii w Józefowie).

ZOBOWIĄZANIA KANDYDATA (z deklaracji kandydata do Sakramentu Bierzmowania)

Decydując się i zgłaszając moją wolę uczestniczenia w przygotowaniu do sakramentu Bierzmowania, CHCĘ dla siebie i dla Boga:

 • Jak najczęściej być na Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane.
 • W miarę systematycznie spowiadać się i przyjmować Komunię świętą.
 • Aktywnie brać udział w lekcjach religii, w szkolne i zdać obowiązujący materiał.
 • Brać udział w tym, co ma mnie przygotować do przyjęcia Bierzmowania:
 • Raz w miesiącu, w niedzielę – Msza o godz. 18.00, a po niej spotkanie.
 • Raz w miesiącu, w piątek – Msza o godz. 19.00.
 • Nauczyć się wskazanych wiadomości.
 • W miarę własnych możliwości skorzystać z okazji uczestniczenia w nabożeństwach w ciągu roku liturgicznego (różańcowych, majowych, Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach), Mszach roratnich, rekolekcjach wielkopostnych, zwłaszcza organizowanych dla uczniów i młodzieży.
 • Gdy zajdzie taka potrzeba, pomóc w organizacji życia tutejszej parafii i wspólnoty parafialnej (np. prowadzenie nabożeństw, organizacja świąt, czynny udział w liturgii, pomoc przy kościele, itp.)
 • Swoją postawą w kościele ale też, tam, gdzie będę, odważyć się na bycie chrześcijaninem, nie tylko z nazwy.

Zdaję też sobie sprawę, że gdy rażąco odstąpię od zasad, na które się zgodziłem/łam, sam/sama będę za to odpowiedzialny/a i przyjmę konsekwencje moich decyzji.