facebook

Kategoria: Słowo na Niedzielę

Rozważanie na 7.01.2018

Chrzest Chrystusa jest obrazem naszego chrztu, który przyjęliśmy jako pierwszy z siedmiu sakramentów. Na chrzcie św. otrzymaliśmy łaskę – Boże życie. To Bóg wtedy do nas powiedział: „Tyś jest mój syn umiłowany, ja ciebie dziś zrodziłem”.

Rozważanie na 31.12.2017

Uroczystość Świętej Rodziny mówi o Bożej przestrzeni, która jest potrzebna do życia człowieka i do jego szczęścia. Mówi o przestrzeni rodzinnego do­mu. Dom ten w planach Boga jest zbudowany na fundamencie autorytetu ojca. Jeżeli dom jest zbudowany w oparciu o au­torytet ojca, nie można...

Rozważanie na 24.12.2017

Wigilijna Święta Noc, Od opłatka bije blask, ale gdzieś tam ulicami, Krążą ci, co są dziś sami, Pusty talerz dostawiamy, może zbłądzą pod nasz dach? Wigilijna Święta Noc, Niesie łaskę w każdy dom, Serca swoje otwieramy...

Rozważanie na 17.12.2017

„Radujcie się zawsze w Panu” – głosi dziś antyfona na wejście. Adwent, jak zresztą całe chrześcijaństwo, zaprasza nas do radości. To ona jest miarą nadziei.

Rozważanie na 10.12.2017

Słuchając dziś wezwania Jana Chrzciciela: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”, miejmy odwagę postawić pytanie o sens naszego życia. Jeśli jest on dla nas znany, jeśli precyzyjnie wiemy, w jaki sposób możemy wykorzystać w pełni dzień...

Rozważanie na 3.12.2017

Pierwszą niedzielą adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Kościół każdego roku proponuje mi wędrówkę wiary, refleksji i modlitwy wokół głównej Prawdy ludzkiej historii, wokół Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który począł się z Ducha Świętego, narodził z Maryi Dziewicy i stał...

Rozważanie na 26.11.2017

Kto chce zrozumieć królowanie Chrystusa, musi odłożyć na bok reguły ludzkiej logiki i zdać się na logikę wiary. Nie jest On podobny do żadnego ziemskiego monarchy. To Władca, który poddaje się całkowicie woli swojego Ojca i bez reszty poświęca się sprawie Jego...

Rozważanie na 12.11.2017

Prawda wcześniej czy później wychodzi zazwyczaj na jaw. A jednak wielu jest takich, którzy tworzą w swym życiu jakiś świat pozorów, udawania, zakłamania.

Rozważanie na 5.11.2017

Św. Franciszek zabronił swoim braciom krytykować duchowieństwo. Sam otaczał kapłanów wielką czcią, nie biorąc pod uwagę ich słabości. Oczyma ducha dostrzegał moc uświęcającą zamkniętą w ich konsekrowanych dłoniach i uświęconych ustach. Cenił ich za to, że przez ich słowa w sakramencie...