facebook

Kategoria: Słowo na Niedzielę

Rozważanie na Chrzest Pański

W chrzcie świętym Jezus stał się moim Bratem. Bóg Ojciec przez Ducha Świętego zjednoczył mnie z Nim i całym Jego życiem. Co mogę powiedzieć o mojej osobistej więzi z Jezusem? Jaki tytuł Jezusa jest najbliższy mojemu sercu: Brat? Przyjaciel? Pan? „Tyś...

Rozważanie na 30.12.2018

Kościół stawia Świętą Rodzinę jako wzór każdej rodziny chrześcijańskiej. Przede wszystkim dzięki uznawaniu najwyższej władzy Boga. W domu nazaretańskim Bóg jest zawsze na pierwszym miejscu, wszystko jest Mu poddane; niczego się tutaj nie pragnie ani nic się...

Rozważanie na 23.12.2018 – zaprosić Boga

Do betlejemskiej szopy przychodzili różni ludzie. Jedni czynili to z pobożności, np. pasterze, którzy przyszli tu posłuszni Boże­mu wezwaniu, by złożyć pokłon i ofiarować swe skromne dary. Inni przybywali powodowani ciekawością. Nie przychodzili z pokło­nem, nie przynosili darów, szukali sensacji.

Rozważanie na 16.12.2018 – co mamy czynić?

Ludzie zebrani nad Jordanem byli wstrząśnięci słowami Jana Chrzciciela, czuli też bliską obecność Jezusa. Stali wołając: „Cóż mamy czynić?”. Jan mówił: miłujcie bliźnich swoją postawą i słowem; człowiek bowiem jest największą wartością świata. Świat bez człowieka byłby...

Rozważanie na 9.12.2018

Dzisiejsza Ewangelia przywołuje słowa proroka Izajasza: “Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego, każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”....

Rozważanie na 2.12.2018

W kontekście napawających trwogą zapowiedzi końca świata pojawia się w Ewangelii wezwanie, by nabrać ducha i podnieść głowę. Nie ma w tym cienia żartu czy ironii. Wezwanie to wpisuje się w przesłanie Dobrej Nowiny, która w słabości odnajduje moc, w ciemności światło, a w śmierci życie.

Rozważanie na 18.11.2018 – to co wieczne, trwa

Słowo Boże jest słowem, które ma moc uratować człowieka. Dzisiejsza Ewangelia nie jest wyjątkiem. A jeśli w sposób barwny przedstawia sytuację kataklizmu i grozy, zapowiadając koniec czegoś, do czego przecież tak bardzo się przyzwyczailiśmy, zapominając o tym, że „najważniejsze jest niewidoczne dla...

Rozważanie na 11.11.2018

Zarówno bogaci, jak i wdowa, spełniają swój obowiązek religijny, składając ofiarę na utrzymanie świątyni. Złote i srebrne monety tych pierwszych wystarczą na utrzymanie świątyni przez dłuższy czas. Uboga wdowa wrzuca „prawie nic”. A jednak to jej gest, a nie innych, pochwala Jezus....