facebook

Kategoria: Słowo na Niedzielę

Rozważanie na 6.08.2017

Dziś przez wiarę uczestniczymy w doświadczeniu Apostołów, oglądających na górze Tabor chwałę Syna Bożego. Biel szat Chrystusa wyraża Jego Bóstwo, świętość, bezgrzeszność, natomiast obłok symbolizuje tajemnicę Boga, która wymyka się ograniczonemu poznaniu naszego rozumu i zmysłów.

Rozważanie na 30.07.2017

Ludzi sięgających po władzę można podzielić na dwie kategorie. Do pierwszej należą ci, którzy potrzebują władzy do zrealizowania siebie. Piastowanie władzy jest warunkiem ich szczęścia. Jeśli jej nie mają, są niezadowoleni, zawiedzeni, nieszczęśliwi.

Rozważanie na 23.07.2017

W przypowieści o siewcy, o ziarnie gorczycy czy kwasie chlebowym Chrystus uświadamia nam, że Królestwo Boże już nadeszło, ustawicznie się rozwija, nieustannie rośnie i dojrzewa. Żyjemy w okresie wzrastania Królestwa Bożego, który jest czasem Kościoła.

Rozważanie na 16.07.2017

W wychowaniu Apostołów Chrystus przywiązywał dużą wagę do krytycznego spojrzenia na ludzi i życie. W dzisiejszej przypowieści Jezus zwraca uwagę, że w zależności od podejścia do życia religijnego, ludzi można podzielić na cztery kategorie.

Rozważanie na 9.07.2017

Na każdym etapie życia i z każdego położenia człowiek może zwrócić się do Boga, który daje łaskę pokrzepienia, umocnienia i odnowy serca. Warunkiem jest prostota, która wkłada w nasze usta słowo „proszę”, będące wyznaniem naszej ograniczoności i niewystarczalności.

Rozważanie na 2.07.2017

Za każdym razem, gdy uczestniczymy we Mszy św., spotykamy się z Tym, który stracił swoje życie, a mimo to żyje. Po przeistoczeniu mówimy: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie…

Rozważanie na 25.06.2017

Słowa Chrystusa: „Nie bójcie się ludzi” łączą się w dzisiejszym fragmencie Ewangelii z wezwaniem do wierności prawdzie i zapewnieniem, że prawda ostatecznie zawsze zwycięża. Właśnie dlatego uczniowie winni odważnie głosić to, co usłyszeli i nauczyli się od Mistrza. Muszą słuchać Jego...

Rozważanie na 18.06.2017

Wiara niewątpliwie jest darem Pana Boga. Ten dar dociera do nas przez innych ludzi. Dzisiejsza Ewangelia jest właśnie o tych, którzy z polecenia Jezusa Chrystusa mają przekazywać wiarę i dbać o to by ona się w człowieku rozwijała. Ukazuje Jezusa, który wysyła swoich apostołów...

Rozważanie na 11.06.2017

Tak niewiele rozum ludzki potrafi powiedzieć na temat Tajemnicy Trójcy Świętej. Może Jej dotknąć tylko serce wypełnione prawdziwą miłością. Serce, które nie spóźnia się z miłością, które odkryło, że kochać trzeba dziś.