facebook

Kategoria: Słowo na Niedzielę

Rozważanie na 10.03.2019 r.

Jakimi środkami nie wolno budować królestwa Bożego Dziś zastanowimy się nad tym, jakich środków nie wolno używać do budowania Królestwa Bożego. Przeczytany fragment Ewangelii przytacza rozmowę Chrystusa z szatanem, która miała miejsce na samym początku publicznej działalności Jezusa. Książę tego świata,...

Rozważanie na 3.03.2019 r.

„Z obfitości serca mówią usta.” Słowo objawia zawartość serca. Rzadko kto dziś o tym pamięta. Wielu domaga się wielkiego szacunku, chcą by, ich ceniono, a sami robią wszystko, by ich lekceważono, a nawet zupełnie odrzucano.

Rozważanie na 24.02.2019 r.

Słowa Jezusa z Ewangelii są bardzo wymagające. Wsłucham się uważnie w słowa Jezusa o miłości nieprzyjaciół. Czy nie przebywam jedynie w gronie wybranych, którzy dają mi poczucie bezpieczeństwa? Co czuję, gdy słyszę słowa Jezusa: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was...

Rozważanie na 17.02.2019 r.

Wyobrażę sobie opisaną scenę: ludzi biednych, głodnych, płaczących, pogardzanych, którzy z odległych stron przychodzą do Jezusa. Postaram się włączyć w ten tłum i przyjść do Niego ze swoimi biedami, wewnętrznymi zranieniami i cierpieniami. Spróbuję oddać Mu to wszystko. Będę słuchał Jego słów. Które...

Rozważanie na 10.02.2019 r.

Jak często słucham Jezusa? Czy jest we mnie potrzeba i pragnienie Jego słowa? Co przeważa: pragnienie słuchania czy nuda, świeżość czy rutyna? Na jakie trudności napotyka moje słuchanie Jezusa? „Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona…”. Jezus zawsze przemawia do konkretnego człowieka; zwraca się do niego...

Rozważanie na 3.02.2019 r.

Zwrócę uwagę na to, że Jezus rozpoczyna swoją działalność publiczną od przegranej. Oto pierwszy obraz Jezusa: Jezus ponoszący porażkę, niesłuchany, niechciany, wyrzucony z miasta. Będę kontemplował i podziwiał Jezusa, który w dramatycznej sytuacji zachowuje absolutną wolność i nie cofa się przed głoszeniem Ewangelii bez sukcesu....

Rozważanie na 27.01.2019 r.

Słowa, które Łukasz kieruje do Teofila, będę czytał jak list pisany do mnie osobiście. Słowa Ewangelii mają moc Ducha. Powinienem czerpać z niej często, aby przekonywa się o całkowitej pewności mojej wiary. Życie w mocy Ducha jest owocem modlitwy i postu. Ich brak...

Rozważanie na 20.01.2019 r.

Kontemplując scenę opisaną przez Jana, spróbuję dostrzec zatroskanie Maryi z powodu braku wina i usłyszeć jak rozmawia z Synem. Maryja potrafi zwykłe wydarzenia życia odnosić do Jezusa. Rozmawia z Nim o codziennych sprawach, z wiarą prosi o pomoc. Co mogę powiedzieć o przeżywaniu mojej codzienności...

Rozważanie na Chrzest Pański

W chrzcie świętym Jezus stał się moim Bratem. Bóg Ojciec przez Ducha Świętego zjednoczył mnie z Nim i całym Jego życiem. Co mogę powiedzieć o mojej osobistej więzi z Jezusem? Jaki tytuł Jezusa jest najbliższy mojemu sercu: Brat? Przyjaciel? Pan? „Tyś...