facebook

Kategoria: Słowo na Niedzielę

Rozważanie na 13.05.2018

Uroczystość dzisiejsza mówi nam o możliwości uczestniczenia w życiu Boga nie tylko ducha, ale i ciała. Jezus Chrystus jako Człowiek wstąpił do domu Ojca Niebieskiego.

Rozważanie na 6.05.2018

Bóg wyszukuje choć jednego dobrego słowa, jednej szlachetnej myśli, by mieć we mnie jakby szczelinę, przez którą wedrze się z miłością, która jest Jego Duchem.

Rozważanie na 29.04.2018

„Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić”. (J 15)

Rozważanie na 15.04.2018

Świadek zmartwychwstałego Jezusa to ktoś, kto zgodnie z prawdą mówi: „Znam Go”. Można go łatwo rozpoznać. Świadek Chrystusa zachowuje Jego przykazania. Czyni to nie z przymusu, ale z miłości.

Rozważanie na 8.04.2018

Jezus Zmartwychwstały ogłosił w Wieczerniku orędzie o Bożym Miłosierdziu, mówiąc do apostołów „Pokój wam! Weźmijcie Ducha Świętego!”. Wskazał także na swe rany jako na źródło, z którego będzie ono rozlane obfitym strumieniem na całą ludzkość.

Rozważanie na 25.03.2018

Wielki Tydzień zaczyna się przypomnieniem triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, który miał miejsce w niedzielę poprzedzającą Jego mękę. Jezus, chociaż stale sprzeciwiał się wszelkim objawom czci publicznej i uciekał, kiedy lud chciał Go obwołać królem, dzisiaj pozwala prowadzić...

Rozważanie na 18.03.2018

Sumienie to jeden z największych skarbów, jaki każdy z nas otrzymał od Boga. To prawo serca, które zostało nazwane świątynią. To w tej świątyni człowiek spotyka się z Bogiem.

Rozważanie na 11.03.2018
– żyć pełnią życia

Już od poczęcia, uruchamiają się w nas wszystkie procesy nastawione na rozwój życia, choć ta nowa istota ludzka nie jest ich jeszcze świadoma. Mija sporo czasu i wiele się musi wydarzyć, zanim człowiek uświadomi sobie, że jest kimś niepowtarzalnym i zaczyna...