facebook

Kategoria: Słowo na Niedzielę

Komentarz na 14.07.2019

O co proszę? O gotowość i hojność w służeniu samotnym i nieszczęśliwym Będę uważnie słuchał rozmowy Jezusa z uczonym w Prawie. Jezus chwali go za dobrą znajomość Prawa. Zwraca jednak uwagę, że nie wystarczy „znać” Boże Prawo. „To czyń, a będziesz żył”: trzeba swoje...

Komentarz na 7.07.2019

O co proszę? O serce przeniknięte pokojem Jezusa i zdolne do dzielenia się nim z innymi Jezus wysyła swoich uczniów wszędzie tam, „dokąd sam przyjść zamierzał” (w. 1). Czy czuję się uczniem Jezusa w moim środowisku życia (w rodzinie, wspólnocie, w pracy…)? Jak...

Komentarz na 30.06.2019

O co proszę? O serce żarliwe w kroczeniu za Jezusem i wolne od pozorów Zwrócę uwagę na postawę Samarytan, którzy odnoszą się do Jezusa z uprzedzeniem. Nie przyjęli Go, „ponieważ zmierzał do Jerozolimy”. Uprzedzeni uczuciem nienawiści do Żydów, odrzucają Jezusa.

Komentarz na 23.06.2019

O co proszę? O serce zdolne do jednoznacznych wyborów dla Jezusa Jezus pyta: „Za kogo uważają Mnie tłumy?” Pomyślę o ludziach, z którymi spotykam się na co dzień (rodzina, moja wspólnota, środowisko szkolne, środowisko pracy). Jak traktują wartości wiary i Ewangelii?...

Komentarz na 16.06.2019

„Wielbimy odrębność Osób, jedność w istocie i równość w majestacie.” Wielbimy, i nic nadto, ponieważ przerasta nas Tajemnica Boga; wielbimy, ponieważ dotykamy jej zaledwie „opuszkiem” wiary; wielbimy, ponieważ przeczuwamy, że wciąż pozostajemy zanurzeni w miłości Trzech.

Komentarz na Zesłanie Ducha Świętego

Dzisiaj obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Co mamy wspólnego z tym wydarzeniem? Mówi o tym Jezus w Ewangelii według św. Mateusza (28,19). W przypisie jest wyjaśnione dosłowne znaczenie tego tekstu: „Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów, udzielając im chrztu (…)”.

Komentarz na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Scena opisana w dzisiejszej liturgii słowa napawa nadzieją. Chrystus pociesza uczniów, zachęcając ich do głoszenia nawrócenia i odpuszczenia grzechów. Dzisiaj możemy na tę scenę patrzeć z perspektywy minionych wieków. Uczniowie pieczołowicie okazali posłuszeństwo Mistrzowi. Nie tylko rozkrzewiali wiarę w ówczesnym świecie,...

Komentarz na VI Niedzielę Wielkanocną

O co proszę? O łaskę trwania w zażyłej obecności z Bogiem Jezus mówi o miłości Ojca i Syna do człowieka (w. 23). „Usiądę” u Jego stóp i będę słuchał Jego wyznania pełnego ciepła i przyjaźni. Zobaczę, jak intymna jest miłość Jezusa i Ojca do mnie.

Komentarz na V Niedzielę Wielkanocną

Jezus, wiedząc o zdradzie Judasza i o tym, że w chwili męki wszyscy uczniowie Go opuszczą, pozostaje wobec nich czuły i kochający. Więcej, znajduje siły, aby przygotować ich na czas próby. Potrafi zapomnieć o sobie.

Komentarz na 12.05.2019

Jezus nazywa „swoimi” te owce, które „słuchają” Jego głosu i „idą za Nim”. Stado czuje się przy pasterzu bezpiecznie. Jezus mówi o „swoich”, że „nie zginą na wieki”. Kiedy wypowiada tę obietnicę, myśli także o mnie.