facebook

Kategoria: Słowo na Niedzielę

Rozważanie na 11.03.2018
– żyć pełnią życia

Już od poczęcia, uruchamiają się w nas wszystkie procesy nastawione na rozwój życia, choć ta nowa istota ludzka nie jest ich jeszcze świadoma. Mija sporo czasu i wiele się musi wydarzyć, zanim człowiek uświadomi sobie, że jest kimś niepowtarzalnym i zaczyna...

Rozważanie na 4.03.2018
– jesteśmy świątynią Boga

Dzisiejsza liturgia słowa przypomina nam Dekalog. Należy pamiętać, że prawo moralne ustanowione zostało nie ze względu na Boga, lecz na nas – aby nasze postępowanie nie obróciło się przeciwko nam. Dekalog nie jest formą przymuszania nas do właściwego zachowania – jest...

Rozważanie na 25.02.2018

Benedykt XVI pisał, że Bóg jest niezwykły w swojej miłości do człowieka. Umiłował mnie z całego serca. Całego Najświętszego Serca. Przyszedł na ziemię w tajemnicy Wcielenia nie po to, aby spełnić swój obowiązek, ale by zdobyć Oblubienicę. Żarliwy w miłości i mądry.

Rozważanie na 18.02.2018

Droga do Bożego zwycięstwa prowadzi przez prawdę. Szatan jest ojcem kłamstwa i umiejętnie sprawuje kontrolę nad nami przez wpisane w serce niebożę przekonania. Pod negatywnymi reakcjami naszego serca może ukrywać się fałszywy obraz nas samych, świata i Boga.

Rozważanie na 11.02.2018

„Zbliżył się do Jezusa trędowaty… ludzie zewsząd schodzili się do Niego”. Ewangelia opisuje wiele spotkań z Jezusem, ale jakże są one różne! Od czego zależy to, co dzieje się pomiędzy Jezusem a człowiekiem?

Rozważanie na 4.02.2018

Wycisz swoje serce, myśli, uczucia na pół godziny, a odkryjesz bliskość Boga. Poczujesz, jak ujmuje cię za dłoń. Stawiamy często pytanie; Dlaczego tak trudno żyć? Dlaczego tak trudno jest uwierzyć w szczęście i tak łatwo dajemy opętać się beznadziei?

Rozważanie na 21.01.2018

Pan Bóg rozmawia z człowiekiem dziś i wymaga natychmiastowego opowiedzenia się po Jego stronie. Podaje rękę i czeka na odpowiedź. Kto odpowie: „Uczynię to jutro”, nie nawraca się, zostaje sam w swoim dotychczasowym świecie. Stąd też Panu Bogu nie chodzi o dobre postanowienia, lecz o ich...

Rozważanie na 14.01.2018

„Czego szukacie?” – pyta Jezus Jana i Andrzeja. To pierwsze Jego słowo, pierwszy dźwięk tego głosu, który objawi im tyle niezwykłych rzeczy, który poprowadzi ich tak daleko. Jezus widzi, że szukają.

Rozważanie na 7.01.2018

Chrzest Chrystusa jest obrazem naszego chrztu, który przyjęliśmy jako pierwszy z siedmiu sakramentów. Na chrzcie św. otrzymaliśmy łaskę – Boże życie. To Bóg wtedy do nas powiedział: „Tyś jest mój syn umiłowany, ja ciebie dziś zrodziłem”.