facebook

Kategoria: Słowo na Niedzielę

Rozważanie na 23.09.2018

Ewangelista opisuje wyraźny przykład rozbieżności pomiędzy myślami i drogami Bożymi a ludzkimi: oto gdy Jezus, zmierzając z Apostołami do Jerozolimy, zapowiada im czekającą Go tam mękę i krzyż, oni w tym czasie spierają się pomiędzy sobą o to, kto z nich jest największy.

Rozważanie na 16.09.2018

Dzisiejszy fragment Ewangelii składa się z trzech części. Pierwszą stanowi wyznanie św. Piotra. Gdy Chrystus pytał swych uczniów o to, za kogo Go ludzie uważają, padły odpowiedzi, które odzwierciedlały panujące wówczas o Nim opinie. Wtedy znów zapytał: „A wy za kogo...

Rozważanie na 9.09.2018

W dzisiejszej Ewangelii Chrystus uzdrawia człowieka głuchoniemego: bierze go na bok, dotyka mu śliną języka i wkłada palce do jego uszu. Po co te gesty? Nie należy dopatrywać się tutaj znaków magicznych. Oba te gesty mogły zmierzać do pobudzenia wiary i nadziei...

Rozważanie na 2.09.2018

Ewangelia dzisiejsza, podejmując bardzo ważny dla Żydów problem rytualnego obmycia, prowadzi nas do obmycia wewnętrznego. Chrystus stanowczo podkreśla, że nie to, co wchodzi z zewnątrz, czyni człowieka nieczystym, lecz to, co wychodzi z niego.

Rozważanie na 26.08.2018

Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry, z wdzięcznym sercem dziś ku Tobie wznoszę wzrok. Nie potrafię podziękować za Twe serce, którym wspierasz, każdy mój krok.

Rozważanie na 19.08.2018

Coraz częściej słyszy się to krótkie zdanie, tak zabójcze dla chrześcijańskiego życia: „Jestem wierzący, ale niepraktykujący”. Mam nadzieję, że w was wszystko buntuje się przeciwko takiemu stwierdzeniu, które „praktykę” oddziela od „wiary”. Zobaczmy jednak, jaki związek je łączy.

Dlaczego szukamy Chrystusa – rozważanie na 5.08.2018

Religia żydowska była nastawiona na otrzymywanie od Boga darów. Dar stanowił centrum życia religijnego, był przejawem wielkiej łaskawości Boga. Chodziło przy tym przede wszystkim o dary doczesne: zdrowie, słońce, wodę, mieszkanie, chleb…, to co gwarantuje pomyślność doczesną.

Rozważanie na 29.07.2018

Uważny słuchacz niedzielnych czytań podczas celebracji eucharystycznej bez trudu zauważy charakterystyczną prawidłowość, że pierwsze czytanie, zwykle ze Starego Testamentu, i Ewangelia zawsze mają wspólny temat. Dziś jest nim niezwykła obfitość pożywienia, która zapowiada dokonujący się na naszych oczach cud Eucharystii.

Rozważanie na 22.07.2018

Trzecie przykazanie Dekalogu zobowiązuje do świętowania dnia Pańskiego. Jan Paweł II w liście Dies Domini z 1998 roku przypomniał, że zgodnie z chrześcijańską tradycją na świętowanie niedzieli składa się przede wszystkim udział w Eucharystii oraz odpoczynek w duchu chrześcijańskiej radości i braterstwa.