facebook

Kategoria: Słowo na Niedzielę

Komentarz na 22.09.2019

O co proszę? O serce cierpliwe w pracy nad sobą i wierne Bogu w małych rzeczach Uważnie posłucham przypowieści Jezusa. Pomyślę, że jest to przypowieść o moim życiu i powołaniu. Bogaczem jest Bóg; ja rządcą. Bóg powierzył mi „majątek” (życie, powołanie, zdolności…), abym nim...

Komentarz na 15.09.2019

O co proszę? O dogłębne wzruszenie miłosierdziem Ojca i pragnienie Będę patrzył na grzeszników i celników, którzy przychodzą do Jezusa, aby Go słuchać. Stanę pośród nich. Będę słuchał razem z nimi słów Jezusa.

Komentarz na 8.09.2019

O co proszę? O skromność i prostotę w relacjach z bliźnimi. Pójcie za Jezusem łączy się nierozerwalnie z podjęciem własnego krzyża. I to krzyża, który jest wielką niewiadomą i wymaga akceptacji łączącego się z nim ryzyka.

Komentarz na 1.09.2019

O co proszę? O skromność i prostotę w relacjach z bliźnimi. Przedstawię sobie Jezusa jako gościa spożywającego posiłek w domu przywódcy faryzeuszów. Zwrócę uwagę na zachowanie gości, którzy zajmują pierwsze miejsca. Jezus gani taką postawę.

Komentarz na 25.08.2019

O co proszę? O autentyzm i pokorę w codziennym przeżywaniu wiary Będę patrzył na Jezusa, który przemierza miasta i wsie. Jest w drodze do Jerozolimy. Świadomie i zdecydowanie zmierza w kierunku miejsca swej męki. Jest pewny swego powołania i konsekwentnie je wypełnia.

Komentarz na 18.08.2019

O co proszę? O życie głęboko przeniknięte miłością do Jezusa i Jego Ewangelii Jezus zwierza się uczniom ze swoich głębokich pragnień. Pragnienie wypełnienia powołania jest w Nim tak silne, że odczuwa „zniecierpliwienie” i udrękę.

Komentarz na 11.08.2019

O co proszę? O łaskę tęsknoty za Jezusem i gotowość na Jego przyjście Wsłucham się w Jezusa, który kładzie mi na serce sprawę czuwania na Jego przyjście. Przyjdzie niespodziewanie. Czy myślę o tym? Czy jest mi bliska postawa czuwania?

Komentarz na 4.08.2019

O co proszę? O dogłębne rozeznanie swoich zniewoleń i powierzenie ich Jezusowi Pomyślę o największych skarbach mojego życia (osoby, rzeczy…). Będę wymieniał je przed Jezusem, zwracając uwagę na poruszenia serca. Które z nich zajmują w moim sercu najwięcej miejsca? Na którym miejscu pojawił się...

Komentarz na 28.07.2019

O co proszę? O łaskę zażyłej i ufnej relacji z Bogiem Ojcem „Panie, naucz nas modlić się…”. Zwrócę uwagę na szczerość i otwartość uczniów. Przyznają, że mają problemy z modlitwą. Jednocześnie wyznają Jezusowi, że jest w nich pragnienie modlitwy.

Komentarz na 21.07.2019

O co proszę? O ducha żarliwej modlitwy i sumienność w pracy Postaram się całym sercem wejść w atmosferę gościnności i miłości, z jaką Jezus spotkał się w rodzinie Marii i Marty. W ich postawie ujawnia się głęboka więź z Jezusem.