facebook

Kategoria: Słowo na Niedzielę

Rozważanie na 18.03.2018

Sumienie to jeden z największych skarbów, jaki każdy z nas otrzymał od Boga. To prawo serca, które zostało nazwane świątynią. To w tej świątyni człowiek spotyka się z Bogiem.

Rozważanie na 11.03.2018
– żyć pełnią życia

Już od poczęcia, uruchamiają się w nas wszystkie procesy nastawione na rozwój życia, choć ta nowa istota ludzka nie jest ich jeszcze świadoma. Mija sporo czasu i wiele się musi wydarzyć, zanim człowiek uświadomi sobie, że jest kimś niepowtarzalnym i zaczyna...

Rozważanie na 4.03.2018
– jesteśmy świątynią Boga

Dzisiejsza liturgia słowa przypomina nam Dekalog. Należy pamiętać, że prawo moralne ustanowione zostało nie ze względu na Boga, lecz na nas – aby nasze postępowanie nie obróciło się przeciwko nam. Dekalog nie jest formą przymuszania nas do właściwego zachowania – jest...

Rozważanie na 25.02.2018

Benedykt XVI pisał, że Bóg jest niezwykły w swojej miłości do człowieka. Umiłował mnie z całego serca. Całego Najświętszego Serca. Przyszedł na ziemię w tajemnicy Wcielenia nie po to, aby spełnić swój obowiązek, ale by zdobyć Oblubienicę. Żarliwy w miłości i mądry.

Rozważanie na 18.02.2018

Droga do Bożego zwycięstwa prowadzi przez prawdę. Szatan jest ojcem kłamstwa i umiejętnie sprawuje kontrolę nad nami przez wpisane w serce niebożę przekonania. Pod negatywnymi reakcjami naszego serca może ukrywać się fałszywy obraz nas samych, świata i Boga.

Rozważanie na 11.02.2018

„Zbliżył się do Jezusa trędowaty… ludzie zewsząd schodzili się do Niego”. Ewangelia opisuje wiele spotkań z Jezusem, ale jakże są one różne! Od czego zależy to, co dzieje się pomiędzy Jezusem a człowiekiem?

Rozważanie na 4.02.2018

Wycisz swoje serce, myśli, uczucia na pół godziny, a odkryjesz bliskość Boga. Poczujesz, jak ujmuje cię za dłoń. Stawiamy często pytanie; Dlaczego tak trudno żyć? Dlaczego tak trudno jest uwierzyć w szczęście i tak łatwo dajemy opętać się beznadziei?

Rozważanie na 21.01.2018

Pan Bóg rozmawia z człowiekiem dziś i wymaga natychmiastowego opowiedzenia się po Jego stronie. Podaje rękę i czeka na odpowiedź. Kto odpowie: „Uczynię to jutro”, nie nawraca się, zostaje sam w swoim dotychczasowym świecie. Stąd też Panu Bogu nie chodzi o dobre postanowienia, lecz o ich...

Rozważanie na 14.01.2018

„Czego szukacie?” – pyta Jezus Jana i Andrzeja. To pierwsze Jego słowo, pierwszy dźwięk tego głosu, który objawi im tyle niezwykłych rzeczy, który poprowadzi ich tak daleko. Jezus widzi, że szukają.