facebook

Kategoria: Słowo na Niedzielę

Komentarz na II Niedzielę Zwykłą

O co proszę? O głębokie pragnienie podążania za Jezusem cichym Wyobrażę sobie postać Jana Chrzciciela. Będę wsłuchiwał się w jego silny, „grzmiący” głos. Wyobrażę sobie jego ascetyczną twarz i wzrok skupiony na Jezusie. Stanę pośród tłumu i będę z uwagą słuchał tego,...

Komentarz na Niedzielę Chrztu Pańskiego

O co proszę? O głębokie doświadczenie miłości Ojca Będę patrzył, jak Jezus z pokorą podchodzi do Jana i prosi go o chrzest. Wchodzi do wody, zanurzając się cały. „Zanurza się” w życiu każdego człowieka, aby wyzwolić go z grzechu i przywrócić mu radość życia.

Komentarz na 2 Niedzielę po Narodzeniu Pańskim

O co proszę? O głęboką radość i wdzięczność za dar obecności Słowa Bożego w moim życiu Rozpocznę medytację od pytań: Co mogę powiedzieć o moim dotychczasowym życiu z Jezusem? Ile znaczy Jego słowo dla mojego codziennego życia? Postaram się wniknąć głębiej w te pytania....

Komentarz na Święto Świętej Rodziny

O co proszę? O pełne ufności poddanie się Bogu w chwilach kryzysów Niedługo po wielkiej radości z narodzin Jezusa dla Maryi i Józefa rozpoczyna się czas wielkiej próby. Muszą uciekać przed Herodem, który chce zabić Jezusa. Spróbuję wyobrazić sobie to wydarzenie, aby przeżyć...

Komentarz na IV Niedzielę Adwentu

O co proszę? O wyzwolenie z lęków i oporów zamykających mnie na przyjęcie woli Bożej Bóg wchodzi w życie Maryi i Józefa w sposób po ludzku niezrozumiały. Jego działanie budzi w nich wiele pytań i rodzi wewnętrzną niepewność. Spróbuję przywołać i jeszcze raz przeżyć osobiste sytuacje,...

Komentarz na III Niedzielę Adwentu

O co proszę? O łaskę bliskości Jezusa w bolesnych doświadczeniach Wyobrażę sobie postać Jana Chrzciciela, który jest człowiekiem prostym i ubogim. Wpatrując się w niego, uświadomię sobie, że Bóg może posługiwać się w moim życiu skromnymi i słabymi osobami, aby wzbudzić we mnie silne...

Komentarz na I Niedzielę Adwentu

O co proszę? O serce zawsze gotowe na przyjęcie Pana. Jezus codziennie oddaje mnie Ojcu. Będę patrzył Mu w oczy i słuchał z uwagą każdego Jego słowa. Pomyślę, że chce mnie przygotować na swoje ostateczne przyjście.

Komentarz na 24.11.2019

O serce oddane panowaniu Jezusa pomimo i pośród cierpienia „A lud stał i patrzył”. Stanę pośród tłumu zebranego pod krzyżem i przez dłuższą chwilę będę kontemplował Jezusa ukrzyżowanego. Poproszę o głębokie wczucie się w Jego cierpienie.

Komentarz na 17.11.2019

O co proszę? O łaskę wierności i wytrwania przy Bogu pośród prób i cierpienia Jezus przestrzega „wierzących w Boga” przed postawą triumfalizmu, szukaniem zewnętrznej chwały i potwierdzeniami swojej wartości w ludzkich zabezpieczeniach i sukcesach. Nie zewnętrzne oznaki wiary są miarą jej wielkości, ale przylgnięcie z miłością...