facebook

Kategoria: Słowo na Niedzielę

Komentarz na 17.11.2019

O co proszę? O łaskę wierności i wytrwania przy Bogu pośród prób i cierpienia Jezus przestrzega „wierzących w Boga” przed postawą triumfalizmu, szukaniem zewnętrznej chwały i potwierdzeniami swojej wartości w ludzkich zabezpieczeniach i sukcesach. Nie zewnętrzne oznaki wiary są miarą jej wielkości, ale przylgnięcie z miłością...

Komentarz na 3.11.2019

O co proszę? O głębokie doświadczenie przebaczającej miłości Jezusa Będę szedł blisko Jezusa, który przechodzi przez Jerycho. Zwrócę uwagę na gromadzący się tłum ludzi, który zewsząd schodzi się do Niego. Zauważę Zacheusza, który wspina się na drzewo, aby Go zobaczyć.

Komentarz na 27.10.2019

O co proszę? O głębokie doświadczenie przebaczającej miłości Jezusa Będę szedł blisko Jezusa, który przechodzi przez Jerycho. Zwrócę uwagę na narastający tłum ludzi, który zewsząd schodzi się do Niego. Zauważę Zacheusza, który wspina się na drzewo, aby Go zobaczyć.

Komentarz na 20.10.2019

O co proszę? O wytrwałość w ufnej modlitwie i wolność od zniechęcenia Jezus, przygotowując uczniów do misji apostolskiej, zwraca im uwagę na potrzebę modlitwy. Modlitwę uczniów Jezusa powinna cechować wierność i wytrwałość.

Komentarz na 13.10.2019

O co proszę? O głębokie doświadczenie spotkania z Jezusem w życiowych ranach Wyobrażę sobie scenę z dziesięcioma trędowatymi, którzy błagają Jezusa o uzdrowienie. Spróbuję wczuć się w ich życiowy dramat. Są dotknięci okrutną chorobą, która sprawia, że zostają odrzuceni przez rodzinę i społeczeństwo. W rozpaczy odwołują się...

Komentarz na 6.10.2019

O co proszę? O łaskę dogłębnego rozeznania mojej postawy wiary w codzienności Wyobrażę sobie obraz apostołów rozmawiających z Jezusem. Stanę pośród nich. Będę się przysłuchiwał, jak serdecznie rozmawiają z Jezusem. Spróbuję wczuć się w prośbę, z którą zwracają się do Jezusa: „Przymnóż nam...

Komentarz na 29.09.2019

O serce wolne od egoizmu, wrażliwe na ludzką biedę i samotność Słuchając przypowieści Jezusa, spróbuję przywołać na pamięć bolesne podziały na biednych i bogatych. Czy spotykam się z nimi także w moim środowisku? Czy nie ma wokół mnie biednych Łazarzy? Co mogę powiedzieć o mojej osobistej...

Komentarz na 22.09.2019

O co proszę? O serce cierpliwe w pracy nad sobą i wierne Bogu w małych rzeczach Uważnie posłucham przypowieści Jezusa. Pomyślę, że jest to przypowieść o moim życiu i powołaniu. Bogaczem jest Bóg; ja rządcą. Bóg powierzył mi „majątek” (życie, powołanie, zdolności…), abym nim...

Komentarz na 15.09.2019

O co proszę? O dogłębne wzruszenie miłosierdziem Ojca i pragnienie Będę patrzył na grzeszników i celników, którzy przychodzą do Jezusa, aby Go słuchać. Stanę pośród nich. Będę słuchał razem z nimi słów Jezusa.

Komentarz na 8.09.2019

O co proszę? O skromność i prostotę w relacjach z bliźnimi. Pójcie za Jezusem łączy się nierozerwalnie z podjęciem własnego krzyża. I to krzyża, który jest wielką niewiadomą i wymaga akceptacji łączącego się z nim ryzyka.