facebook

Kategoria: Ogłoszenia parafialne

Komentarz na II Niedzielę Wielkiego Postu

O co proszę? O dogłębne przeżywanie bliskości Jezusa Wyobrażę sobie Jezusa i apostołów, którzy zmęczeni wędrówką powoli wchodzą na wysoką górę. Będę szedł obok nich, patrząc na ich zmęczenie i przysłuchując się ich rozmowom.

Komentarz na I Niedzielę Wielkiego Postu

O co proszę? O hojne otwarcie się na Ducha modlitwy i pokuty „Duch wyprowadził Jezusa na pustynię”. Będę prosił Go, aby w czasie Wielkiego Postu często „wyprowadzał mnie” na pustynię modlitwy i wewnętrznej walki z moimi skłonnościami do złego.

Komentarz na VII Niedzielę Zwykłą

O co proszę? O siłę woli i odwagę serca w kierowaniu się Ewangelią Wyobrażę sobie tłum ludzi, którzy słuchają nauki Jezusa. Zauważają, że przemawia z wielką mocą, której nie spotykali u uczonych w Piśmie.