facebook

Autor: ks. MK

Rozważanie na 2.09.2018

Ewangelia dzisiejsza, podejmując bardzo ważny dla Żydów problem rytualnego obmycia, prowadzi nas do obmycia wewnętrznego. Chrystus stanowczo podkreśla, że nie to, co wchodzi z zewnątrz, czyni człowieka nieczystym, lecz to, co wychodzi z niego.

Rozważanie na 26.08.2018

Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry, z wdzięcznym sercem dziś ku Tobie wznoszę wzrok. Nie potrafię podziękować za Twe serce, którym wspierasz, każdy mój krok.

Rozważanie na 19.08.2018

Coraz częściej słyszy się to krótkie zdanie, tak zabójcze dla chrześcijańskiego życia: „Jestem wierzący, ale niepraktykujący”. Mam nadzieję, że w was wszystko buntuje się przeciwko takiemu stwierdzeniu, które „praktykę” oddziela od „wiary”. Zobaczmy jednak, jaki związek je łączy.