facebook

Autor: ks. MK

Rozważanie na 29.04.2018

„Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić”. (J 15)

Rozważanie na 15.04.2018

Świadek zmartwychwstałego Jezusa to ktoś, kto zgodnie z prawdą mówi: „Znam Go”. Można go łatwo rozpoznać. Świadek Chrystusa zachowuje Jego przykazania. Czyni to nie z przymusu, ale z miłości.

Rozważanie na 8.04.2018

Jezus Zmartwychwstały ogłosił w Wieczerniku orędzie o Bożym Miłosierdziu, mówiąc do apostołów „Pokój wam! Weźmijcie Ducha Świętego!”. Wskazał także na swe rany jako na źródło, z którego będzie ono rozlane obfitym strumieniem na całą ludzkość.