facebook

Autor: ks. MK

Rozważanie na 23.07.2017

W przypowieści o siewcy, o ziarnie gorczycy czy kwasie chlebowym Chrystus uświadamia nam, że Królestwo Boże już nadeszło, ustawicznie się rozwija, nieustannie rośnie i dojrzewa. Żyjemy w okresie wzrastania Królestwa Bożego, który jest czasem Kościoła.

Rozważanie na 16.07.2017

W wychowaniu Apostołów Chrystus przywiązywał dużą wagę do krytycznego spojrzenia na ludzi i życie. W dzisiejszej przypowieści Jezus zwraca uwagę, że w zależności od podejścia do życia religijnego, ludzi można podzielić na cztery kategorie.

Rozważanie na 9.07.2017

Na każdym etapie życia i z każdego położenia człowiek może zwrócić się do Boga, który daje łaskę pokrzepienia, umocnienia i odnowy serca. Warunkiem jest prostota, która wkłada w nasze usta słowo „proszę”, będące wyznaniem naszej ograniczoności i niewystarczalności.

Rozważanie na 2.07.2017

Za każdym razem, gdy uczestniczymy we Mszy św., spotykamy się z Tym, który stracił swoje życie, a mimo to żyje. Po przeistoczeniu mówimy: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie…