facebook

Autor: ks. MK

Rozważanie na 23.12.2018 – zaprosić Boga

Do betlejemskiej szopy przychodzili różni ludzie. Jedni czynili to z pobożności, np. pasterze, którzy przyszli tu posłuszni Boże­mu wezwaniu, by złożyć pokłon i ofiarować swe skromne dary. Inni przybywali powodowani ciekawością. Nie przychodzili z pokło­nem, nie przynosili darów, szukali sensacji.

Rozważanie na 16.12.2018 – co mamy czynić?

Ludzie zebrani nad Jordanem byli wstrząśnięci słowami Jana Chrzciciela, czuli też bliską obecność Jezusa. Stali wołając: „Cóż mamy czynić?”. Jan mówił: miłujcie bliźnich swoją postawą i słowem; człowiek bowiem jest największą wartością świata. Świat bez człowieka byłby...

Rozważanie na 9.12.2018

Dzisiejsza Ewangelia przywołuje słowa proroka Izajasza: “Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego, każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”....