facebook

Autor: ks. MK

Komentarz na 1.09.2019

O co proszę? O skromność i prostotę w relacjach z bliźnimi. Przedstawię sobie Jezusa jako gościa spożywającego posiłek w domu przywódcy faryzeuszów. Zwrócę uwagę na zachowanie gości, którzy zajmują pierwsze miejsca. Jezus gani taką postawę.

Komentarz na 25.08.2019

O co proszę? O autentyzm i pokorę w codziennym przeżywaniu wiary Będę patrzył na Jezusa, który przemierza miasta i wsie. Jest w drodze do Jerozolimy. Świadomie i zdecydowanie zmierza w kierunku miejsca swej męki. Jest pewny swego powołania i konsekwentnie je wypełnia.

Komentarz na 18.08.2019

O co proszę? O życie głęboko przeniknięte miłością do Jezusa i Jego Ewangelii Jezus zwierza się uczniom ze swoich głębokich pragnień. Pragnienie wypełnienia powołania jest w Nim tak silne, że odczuwa „zniecierpliwienie” i udrękę.

Komentarz na 11.08.2019

O co proszę? O łaskę tęsknoty za Jezusem i gotowość na Jego przyjście Wsłucham się w Jezusa, który kładzie mi na serce sprawę czuwania na Jego przyjście. Przyjdzie niespodziewanie. Czy myślę o tym? Czy jest mi bliska postawa czuwania?