facebook

Autor: ks. MK

Rozważanie na 25.02.2018

Benedykt XVI pisał, że Bóg jest niezwykły w swojej miłości do człowieka. Umiłował mnie z całego serca. Całego Najświętszego Serca. Przyszedł na ziemię w tajemnicy Wcielenia nie po to, aby spełnić swój obowiązek, ale by zdobyć Oblubienicę. Żarliwy w miłości i mądry.

Rozważanie na 18.02.2018

Droga do Bożego zwycięstwa prowadzi przez prawdę. Szatan jest ojcem kłamstwa i umiejętnie sprawuje kontrolę nad nami przez wpisane w serce niebożę przekonania. Pod negatywnymi reakcjami naszego serca może ukrywać się fałszywy obraz nas samych, świata i Boga.

Rozważanie na 11.02.2018

„Zbliżył się do Jezusa trędowaty… ludzie zewsząd schodzili się do Niego”. Ewangelia opisuje wiele spotkań z Jezusem, ale jakże są one różne! Od czego zależy to, co dzieje się pomiędzy Jezusem a człowiekiem?

Rozważanie na 4.02.2018

Wycisz swoje serce, myśli, uczucia na pół godziny, a odkryjesz bliskość Boga. Poczujesz, jak ujmuje cię za dłoń. Stawiamy często pytanie; Dlaczego tak trudno żyć? Dlaczego tak trudno jest uwierzyć w szczęście i tak łatwo dajemy opętać się beznadziei?