facebook

Autor: ks. MK

Komentarz na 22.09.2019

O co proszę? O serce cierpliwe w pracy nad sobą i wierne Bogu w małych rzeczach Uważnie posłucham przypowieści Jezusa. Pomyślę, że jest to przypowieść o moim życiu i powołaniu. Bogaczem jest Bóg; ja rządcą. Bóg powierzył mi „majątek” (życie, powołanie, zdolności…), abym nim...

Komentarz na 15.09.2019

O co proszę? O dogłębne wzruszenie miłosierdziem Ojca i pragnienie Będę patrzył na grzeszników i celników, którzy przychodzą do Jezusa, aby Go słuchać. Stanę pośród nich. Będę słuchał razem z nimi słów Jezusa.

Komentarz na 8.09.2019

O co proszę? O skromność i prostotę w relacjach z bliźnimi. Pójcie za Jezusem łączy się nierozerwalnie z podjęciem własnego krzyża. I to krzyża, który jest wielką niewiadomą i wymaga akceptacji łączącego się z nim ryzyka.