facebook

Autor: ks. MK

Rozważanie na 20.01.2019 r.

Kontemplując scenę opisaną przez Jana, spróbuję dostrzec zatroskanie Maryi z powodu braku wina i usłyszeć jak rozmawia z Synem. Maryja potrafi zwykłe wydarzenia życia odnosić do Jezusa. Rozmawia z Nim o codziennych sprawach, z wiarą prosi o pomoc. Co mogę powiedzieć o przeżywaniu mojej codzienności...

Rozważanie na Chrzest Pański

W chrzcie świętym Jezus stał się moim Bratem. Bóg Ojciec przez Ducha Świętego zjednoczył mnie z Nim i całym Jego życiem. Co mogę powiedzieć o mojej osobistej więzi z Jezusem? Jaki tytuł Jezusa jest najbliższy mojemu sercu: Brat? Przyjaciel? Pan? „Tyś...

Rozważanie na 30.12.2018

Kościół stawia Świętą Rodzinę jako wzór każdej rodziny chrześcijańskiej. Przede wszystkim dzięki uznawaniu najwyższej władzy Boga. W domu nazaretańskim Bóg jest zawsze na pierwszym miejscu, wszystko jest Mu poddane; niczego się tutaj nie pragnie ani nic się...