facebook

Autor: ks. MK

Dlaczego szukamy Chrystusa – rozważanie na 5.08.2018

Religia żydowska była nastawiona na otrzymywanie od Boga darów. Dar stanowił centrum życia religijnego, był przejawem wielkiej łaskawości Boga. Chodziło przy tym przede wszystkim o dary doczesne: zdrowie, słońce, wodę, mieszkanie, chleb…, to co gwarantuje pomyślność doczesną.

Rozważanie na 29.07.2018

Uważny słuchacz niedzielnych czytań podczas celebracji eucharystycznej bez trudu zauważy charakterystyczną prawidłowość, że pierwsze czytanie, zwykle ze Starego Testamentu, i Ewangelia zawsze mają wspólny temat. Dziś jest nim niezwykła obfitość pożywienia, która zapowiada dokonujący się na naszych oczach cud Eucharystii.