facebook

Autor: ks. MK

Komentarz na 17.11.2019

O co proszę? O łaskę wierności i wytrwania przy Bogu pośród prób i cierpienia Jezus przestrzega „wierzących w Boga” przed postawą triumfalizmu, szukaniem zewnętrznej chwały i potwierdzeniami swojej wartości w ludzkich zabezpieczeniach i sukcesach. Nie zewnętrzne oznaki wiary są miarą jej wielkości, ale przylgnięcie z miłością...

Komentarz na 3.11.2019

O co proszę? O głębokie doświadczenie przebaczającej miłości Jezusa Będę szedł blisko Jezusa, który przechodzi przez Jerycho. Zwrócę uwagę na gromadzący się tłum ludzi, który zewsząd schodzi się do Niego. Zauważę Zacheusza, który wspina się na drzewo, aby Go zobaczyć.

Komentarz na 27.10.2019

O co proszę? O głębokie doświadczenie przebaczającej miłości Jezusa Będę szedł blisko Jezusa, który przechodzi przez Jerycho. Zwrócę uwagę na narastający tłum ludzi, który zewsząd schodzi się do Niego. Zauważę Zacheusza, który wspina się na drzewo, aby Go zobaczyć.