facebook

Autor: ks. MK

Komentarz na 14.07.2019

O co proszę? O gotowość i hojność w służeniu samotnym i nieszczęśliwym Będę uważnie słuchał rozmowy Jezusa z uczonym w Prawie. Jezus chwali go za dobrą znajomość Prawa. Zwraca jednak uwagę, że nie wystarczy „znać” Boże Prawo. „To czyń, a będziesz żył”: trzeba swoje...

Komentarz na 7.07.2019

O co proszę? O serce przeniknięte pokojem Jezusa i zdolne do dzielenia się nim z innymi Jezus wysyła swoich uczniów wszędzie tam, „dokąd sam przyjść zamierzał” (w. 1). Czy czuję się uczniem Jezusa w moim środowisku życia (w rodzinie, wspólnocie, w pracy…)? Jak...

Komentarz na 30.06.2019

O co proszę? O serce żarliwe w kroczeniu za Jezusem i wolne od pozorów Zwrócę uwagę na postawę Samarytan, którzy odnoszą się do Jezusa z uprzedzeniem. Nie przyjęli Go, „ponieważ zmierzał do Jerozolimy”. Uprzedzeni uczuciem nienawiści do Żydów, odrzucają Jezusa.